Plusscouts

De plusscouts zijn vrijwilligers binnen onze groep en leveren een actieve bijdrage aan de vereniging, bijvoorbeeld door kennis over te dragen tijdens evenementen of trainingen, mee te werken in één van de vele projecten of door binnen de groep te helpen bij activiteiten en andere vrijwilligersklussen.

 Binnen de groep

Plusscouts binnen onze groep zijn leden die het na hun achttiende nog leuk vinden om bij Scouting te blijven en zich af en toe inzetten voor de groep. Vaak hebben zij een bepaalde interesse waar de groep zich op richt of blijven ze lid uit betrokkenheid bij de Scoutinggroep.